TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Planując składanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze 2024″, kluczowym krokiem jest zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Czy wiesz, które papierowe formalności są nieodzowne, by uniknąć opóźnień i zapewnić sobie sprawną procedurę aplikacyjną?

Ile czekamy na zwrot z czystego powietrza

Rozpatrzenie wniosku o „Czyste powietrze” odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Jednakże istnieje kilka czynników, które mogą wpłynąć na czas oczekiwania na decyzję.

W przypadku konieczności dokonania korekty lub uzupełnienia wniosku na wezwanie ze strony WFOŚiGW termin na ocenę wniosku i wydanie decyzji może zostać wydłużony o czas potrzebny na wykonanie czynności związanych z poprawką, wynoszący do 30 dni. Wnioskodawca ma na to 10 dni roboczych.

Wnioskodawca może także dokonać jednokrotnej korekty wniosku z własnej inicjatywy, bez wezwania przez WFOŚiGW. Jednakże złożenie takiej korekty również wpłynie na wydłużenie czasu potrzebnego na ocenę wniosku i wydanie decyzji. W takim przypadku termin ten zostaje wydłużony o kolejne 30 dni, liczonych od daty złożenia korekty.

Czyste powietrze 2024 – ile dofinansowania?

Program „Czyste powietrze” jest dedykowany właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkaniowych w budynkach jednorodzinnych, posiadającym nawet własną księgę wieczystą. Dofinansowanie w ramach tego programu podzielono na trzy grupy w zależności od osiąganego dochodu rocznego. Poziom podstawowy, obowiązujący od roku 2023, dotyczy osób, których dochód nie przekracza 135 tysięcy złotych rocznie. Osoby o dochodach poniżej 1 894 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym mogą ubiegać się o poziom podwyższony od 3 stycznia 2023 roku.

Najwyższy poziom dofinansowania, także od 3 stycznia 2023 roku, przysługuje osobom o dochodach nieprzekraczających 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Osoby korzystające z zasiłków mogą również ubiegać się o ten poziom. Dofinansowanie „Czyste powietrze” może sięgać nawet 135 tysięcy złotych. Ta kwota może zostać przyznana na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup oraz montaż pompy ciepła wraz z kompleksową termomodernizacją i mikroinstalacją fotowoltaiczną. Program ten stanowi istotne wsparcie dla poprawy jakości powietrza oraz efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych.

Czyste powietrze ile czasu na realizację

W ramach programu „Czyste powietrze” beneficjenci mają na realizację projektu czas do 18 miesięcy od złożenia wniosku. To kluczowy termin, który trzeba przestrzegać, aby otrzymać wsparcie finansowe na termomodernizację i poprawę jakości powietrza w budynkach mieszkalnych. Dlatego istotne jest planowanie działań i ich terminowa realizacja, aby móc bez przeszkód skorzystać z programu.

SEKCJA FAQ

Czy można łączyć dotacje mój prąd i czyste powietrze?

Tak, można łączyć dotacje „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”. Dzięki temu można skorzystać z dwóch programów, aby sfinansować instalację fotowoltaiczną oraz termomodernizację budynku, co przyczynia się zarówno do oszczędności energii elektrycznej, jak i poprawy efektywności energetycznej.