TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Klient skorzystał z dofinansowania, które obejmowało: 

  • Audyt energetyczny
  • Pompę Ciepła Powieterze/Woda
  • Instalacja c.o. i c.w.u.
  • Elewację
  • Stolarkę okienną oraz drzwiową

Kwota dofinansowania z funduszu – 121 200,00 zł (100% dofinansowania)

Wkład własny klienta: 29 510,40 zł