TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Klient skorzystał z dofinansowania, które obejmowało: 

  • Audyt energetyczny
  • Piec gazowy MCR
  • Instalacja c.o.
  • Elewacja

Kwota dofinansowania z funduszu – 101 200,00 zł (100% dofinansowania)

Wkład własny klienta: 8 276,00 zł