TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Klient skorzystał z dofinansowania, które obejmowało: 

  • Audyt energetyczny
  • Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
  • Ocieplenie poddasza wraz z konstrukcją i płytami kartonowo-gipsowymi
  • Mikroinstalacje Fotowoltaiczną
  • Elewację
  • Stolarkę okienną
 

Kwota dofinansowania z funduszu – 116 200,00 zł (100% dofinansowania)

Wkład własny klienta: 39 996,80 zł