TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Klient skorzystał z dofinansowania, które obejmowało: 

  • Audyt energetyczny
  • Kocioł gazowy kondensacyjny
  • Docieplenie poddasza
  • Elewację
  • Stolarkę okienną
 

Kwota dofinansowania z funduszu – 100 000,00 zł (100% dofinansowania)

Wkład własny klienta: 8 000,00 zł