TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Klient skorzystał z dofinansowania, które obejmowało: 

  • Audyt energetyczny
  • Kocioł gazowy kondensacyjny
  • Instalację c.o. i c.w.u
  • Mikroinstalacje Fotowoltaiczną
  • Docieplenie poddasza i konstrukcję
  • Elewację
  • Ocieplenie podłogi na gruncie
  • Stolarkę drzwiową
 

Kwota dofinansowania z funduszu – 116 200,00 zł (100% dofinansowania)

Wkład własny klienta: 9 462,67 zł