TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Klient skorzystał z dofinansowania, które obejmowało: 

  • Audyt energetyczny
  • Kocioł gazowy kondensacyjny
  • Instalacja c.o. i c.w.u
  • Elewację
  • Stolarkę okienną oraz drzwiową
  • Montaż bramy garażowej
 

Kwota dofinansowania z funduszu – 101 200,00 zł (100% dofinansowania)

Wkład własny klienta: 8 276,00 zł