TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Klient skorzystał z dofinansowania, które obejmowało: 

  • Audyt energetyczny
  • Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
  • Instalacja c.o. i c.w.u
  • Mikroinstalację fotowoltaiczną
  • Elewację
  • Stolarkę okienną oraz drzwiową
 

Kwota dofinansowania z funduszu – 116 200,00 zł (100% dofinansowanie)

Wkład własny klienta: 9 476,00 zł