TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Klient skorzystał z dofinansowania, które obejmowało: 

  • Audyt energetyczny
  • Kocioł gazowy kondensacyjny
  • Docieplenie poddasza
  • Elewacje
  • Stolarkę okienną
 

Kwota dofinansowania z funduszu – 73 200,00 zł (70% dofinansowania)

Wkład własny klienta: 59 854,56 zł