TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Klient skorzystał z dofinansowania, które obejmowało: 

  • Audyt energetyczny
  • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
  • Elewacje
  • Stolarka okienna oraz drzwiowa
 

Kwota dofinansowania z funduszu – 116 200,00 zł (100% dofinansowania)

Wkład własny klienta: 9 476,00 zł