TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Klient skorzystał z dofinansowania, które obejmowało: 

  • Audyt energetyczny
  • Kocioł gazowy kondensacyjny
  • Mikroinstalacja Fotowoltaiczna
  • Elewacje
  • Stolarka okienna oraz drzwiowa

Poziom dofinansowania – 70% dofinansowania