TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Klient skorzystał z dofinansowania, które obejmowało: 

  • Audyt energetyczny
  • Docieplenie poddasza
  • Elewację
  • Stolarkę okienną oraz drzwiową
 

Kwota dofinansowania z funduszu – 71 200,00 zł (70% dofinansowania)

Wkład własny klienta: 6 740,00 zł