TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Klient skorzystał z dofinansowania, które obejmowało: 

  • Elewację
  • Stolarkę okienną oraz drzwiową

Kwota dofinansowania z funduszu – 59 255,00 zł (100% dofinansowanie)

Wkład własny klienta: 4 920,40 zł