TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

Warunki

Ogólnopolski, rządowy program „Czyste Powietrze” miał swoją premierę we wrześniu 2018 roku i zgodnie z pierwotnym planem ma być realizowany do 2029 roku. Sam termin składania wniosków w ramach tej prospołecznej inicjatywy ustalono na 30 czerwca 2027 roku, a dokładniej jest na to czas do końca wskazanego dnia. Całkowity budżet programu wynosi 103 miliardy złotych. Przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zajmuje się właściwy miejscowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na realizację działań związanych z termomodernizacją budynków: między innymi takich jak ocieplanie ścian i stropów zewnętrznych i wewnętrznych (oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych) obiektów, ocieplenie fundamentów, podłóg na gruncie czy wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a co za tym idzie poprawą ich efektywności energetycznej. Program ten ma na celu walkę ze smogiem, czyli polepszenie jakości powietrza na przykład poprzez zachęcanie ludzi do wymiany stosowanych dotąd, wysokoemisyjnych źródeł ciepła starej generacji na bardziej ekologiczne, a więc mniej szkodliwe dla środowiska – kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła lub kotły na paliwo stałe. Zakup i montaż nowoczesnych, spełniających najwyższe normy urządzeń oraz instalacji pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, co jest dość dużym problemem szczególnie w okresie grzewczym. Misją poboczną programu „Czyste Powietrze” jest edukowanie społeczeństwa w zakresie tematu ochrony zasobów środowiska naturalnego oraz informowanie o korzyściach wynikających z prowadzenia ekologicznego stylu życia, opartego na świadomych wyborach, podejmowanych z myślą o przyszłych pokoleniach

Dla kogo jest „Czyste Powietrze”?

Kto może starać się o dofinansowanie z tego programu? Charakteryzowana inicjatywa jest adresowana do właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych albo lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym, posiadającego wyodrębnioną księgę wieczystą. Warunkiem, jaki dodatkowo trzeba spełnić, jest roczny dochód, czyli zarobki nieprzekraczające kwoty 135 000 złotych.

Ile pieniędzy można otrzymać w ramach dotacji?

Wszystko zależy od tego, do jakiego poziomu dofinansowania zostanie przypisany konkretny beneficjent – podstawowego (do 66 000 złotych), podwyższonego (do 99 000 złotych), czy najwyższego (do 135 000 złotych). Podział ten opiera się przede wszystkim na przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego. Ponadto, poza wskazanymi limitami, uzyskuje się też do 1200 złotych zwrotu za poniesienie kosztów związanych z wykonaniem audytu energetycznego.

Wymagania i warunki programu „Czyste Powietrze” są dla Ciebie niejasne?

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Masz jakieś inne pytania? Zapraszamy do kontaktu – chętnie przedstawimy szczegółowe informacje i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Dzięki pomocy udzielonej przez naszych ekspertów zwiększą się Twoje szanse na spełnienie marzeń związanych z przeprowadzeniem kompleksowej termomodernizacji budynku, w którym mieszkasz wraz z najbliższą rodziną.