TermoSens Logo

kontakt@termosens.pl

W obliczu coraz większej świadomości ekologicznej i rosnących kosztów energii, dotacje Mój Prąd stały się nie tylko symbolem dbałości o środowisko, ale także atrakcyjną możliwością dla wielu osób chcących zainwestować w energię odnawialną. Dotacje do prądu oferują wsparcie finansowe, ale także szereg korzyści, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegamy i wykorzystujemy energię elektryczną. Czy wiesz, jak krok po kroku zdobyć tę cenną dotację i w jaki sposób może ona wpłynąć na Twoje codzienne życie oraz budżet domowy?

Kiedy wypłata dotacji mój prąd?

Pozytywne rozpatrzenie wniosku otwiera drogę do wypłaty środków, ale sam proces może potrwać. W poprzednich edycjach programu Mój Prąd, oczekiwanie na rozpatrzenie trwało kilka miesięcy. To wyjątkowo długi okres, który oznacza, że nawet ci, którzy złożyli wniosek na samym początku naboru, mogli jeszcze nie otrzymać pieniędzy.

Dłuższy czas oczekiwania może wynikać z dużej liczby napływających wniosków, szczególnie pod koniec naboru. Dlatego warto działać szybko i kompletnie wypełnić wniosek, dołączając wszystkie niezbędne dokumenty. Należy pamiętać, że nawet drobne nieprawidłowości mogą znacząco opóźnić proces. Konieczność uzupełnienia wniosku wydłuża czas oczekiwania o około 50 dni, o ile braki zostaną uzupełnione w ciągu 10 dni od powiadomienia.

Jeśli wniosek o dotację Mój Prąd zostanie odrzucony, istnieje możliwość ponownego złożenia, jednak bez możliwości przyspieszenia procesu. Konieczne jest wówczas ponowne ustawienie się w kolejce. Dlatego ważne jest, aby każdy krok został wykonany z uwagą i dokładnością, aby jak najszybciej skorzystać z korzyści programu „Mój Prąd”.

Czy można składać wnioski o dofinansowanie mój prąd?

Według informacji podanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nabór do programu mój prąd w 2024 roku ma ruszyć między kwietniem a majem. Wniosek o dotację Mój Prąd można złożyć tylko za pośrednictwem platformy internetowej, która nazywa się Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Jak otrzymać dofinansowanie mój prąd?

Oto kroki, jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 6.0:

  1. Logowanie do systemu — zaloguj się do Generatora Wniosków o Dofinansowanie za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
  2. Wybór programu — w Generatorze Wniosków wybierz opcję „nowy wniosek” i z listy programów dotacyjnych wybierz „Mój Prąd 6.0” oraz VI nabór w 2024 roku.
  3. Oświadczenia — zaznacz wymagane oświadczenia o niekaralności, co umożliwi przejście do dalszych części wniosku.
  4. Wybór rodzaju wniosku — określ, czy aplikujesz o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną i dodatkowe elementy, czy tylko o rozszerzenie wcześniejszego dofinansowania.
  5. Dane wnioskodawcy — wpisz swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta bankowego.
  6. Dane instalacji — podaj informacje o swojej instalacji fotowoltaicznej, w tym koszty i numer PPE.
  7. Wybór dodatkowych elementów — jeśli aplikujesz o dofinansowanie dodatkowych elementów, wybierz je z listy i podaj wymagane informacje.
  8. Kwota dofinansowania — system obliczy możliwą kwotę dofinansowania na podstawie wprowadzonych danych.
  9. Oświadczenia dodatkowe — złóż oświadczenia specyficzne dla wybranych dodatkowych elementów dofinansowania.
  10. Umowa i załączniki — załącz wymagane dokumenty i potwierdź zgodę na zawarcie umowy o dofinansowanie.